Vad är asbestsanering?

Asbestsanering kallas ibland för asbest utsläppsminskning och innebär att man tar bort produkter som innehåller asbest från ett hem, en verksamhet eller en offentlig byggnad. Kortfattat sanerar man bort detta farliga ämne, som för övrigt användes flitigt i byggmaterial under mitten av 1900-talet. Asbest som ämne har nu blivit känt att orsaka allvarliga sjukdomar, såsom den kroniska lungsjukdomen asbestos, men även olika typer av cancer kan förekomma. Det som gör det nödvändigt att utföra asbestsanering är att även en mycket liten mängd asbestexponering kan vara farlig.

Vi är en av de som utför auktoriserad asbestsanering genom att ta hand om hela saneringsarbetet – från första inventering och analys till avslutad sanering och slutbesiktning. För att säkerställa att alla trivs samt att alla är nöjda – kunder som personal – använder vi enbart rekommenderade maskiner, utrustning och tillvägagångssätt under våra uppdrag. Vidare lämnar vi alltid utförliga garantier på våra utförda arbeten till kunder, oavsett vilken av våra tjänster det berör. Detta säkerställer en trygghet även efter själva arbetet har utförts. Vi även måna om miljön och säkerheten för både våra anställda och våra kunder.

 

Yrkesmässig asbestsanering

 

Arbetsmiljöverket har bestämda regler för hur byggföretagen ska sanera asbest. En yrkesmässig asbestsanering inleds med att området spärras av och säkerhetsslussar sätts upp. Ett undertryck hindrar asbestfibrerna från att ta sig ut i andra lokaler. De som utför asbestsanering använder speciella skyddskläder och masker med s.k. P3-filter. Om dammsugare används har även denna ett speciellt filter. I en vanlig dammsugare skulle de små asbestfibrerna bara passera filtret och sedan komma ut i lokalen igen.

 

Är asbest farligt?

 

Asbest är namnet för en samling olika mineralfibrer som ofta används i byggmaterial. Asbest bryts naturligt ur berggrunden är vanligt förekommande i Nordamerika, Ryssland och Sydafrika. Av naturen är asbest långfibrigt och oorganiskt, ger det den bra egenskaper i byggmaterial såsom ljud- och värmeisolerande, lång livstid, värmetåligt, smidighet och hög hållfasthet. Dessutom dammar sällan material i vilka asbest finns bunden. Den stora nackdelen med asbest uppstår när asbest frigör till exempel vid en brand eller då man bryter eternitplattor. Då uppstår smått asbestdamm som tar sig när i lungorna och som på sikt ger upphov till svåra sjukdomar såsom asbestos, skadad lungvävnad och cancer. Asbestdammet består av små spretiga fibrer som kan ligga i luften länge. Trots att asbest är ett tåligt, värdebeständigt och användbart rent tekniskt, är det alltså oerhört skadligt för människan. Den allra farligaste sorten av asbest blev förbjuden 1976 och 1982 totalförbjöds materialet helt. Läs mer om riskerna med asbest här.

Ordet asbest kommer från grekiskans asbestos och betyder outsläcklig/oförstörbar. Intressant kan vara att veta att ordet eternit (som i eternitplattor) syftar på eternity som liksom ordet asbests betydelse för tankarna till evighet. Ett passande namn då eternitmaterialet inte påverkas avsevärt av väder och vind.

Enkelt beskrivet så skadar asbesten dina lungor. De små asbestfibrerna tas upp i dina lungor. Problemet är att de inte kan brytas ner eller försvinna bort från lungorna. Istället fortsätter lungorna att ”vara aktiva” och producerar mer och mer lungvävnad. Beroende på hur stora asbestfibrer man har andats in bildas olika sjukdomar i lungorna:

Asbestos (dammlunga): Uppträder då man har andats in små asbestfibrer.

Malignt Mesoteliom: Uppträder då man har andats in medelstora asbestfibrer.

Lugncancer (mesoteliom): Uppträder då man har andats in långa asbestfibrer. Mesoteliom anses till över 90 procent bero på exponering av asbest. Sjukdomen uppträder lång tid efter exponeringen, ofta efter 20–30 år. När cancern väl har debuterat leder den snabbt till döden. Sammanlagt beräknas omkring 200 dödsfall per år inträffa i Sverige som en följd av asbest. Först om många år kommer det att visa sig om dagens hantering av asbest leder till ökad cancerfrekvens.

Vissa yrkesgrupper inom byggbranschen har stor risk att komma i kontakt med asbest. Rörläggare, elektriker, städpersonal, snickare och golvläggare hanterar byggmaterial som i äldre modell kan innehålla asbest. Brandmän och andra yrkesgrupper som vistas kring nedbrända hus utsätts likaså för samma risk. Asbestsanering är kanske inte det första man tänker på då ett äldre hus eller lokal har brunnit ned, men kom ihåg att den lösgjorda och lättflygande asbesten kan vara kvar i luften en lång tid efter branden. Vid brand kan asbest komma från skador på t.ex. isoleringsmaterial, cementplattor och packningar. Vid en professionell asbestsanering av brandskadade lokaler spärrar man av området så att inte asbestfibrerna förs vidare till oskadade delar av byggnaden.

Om man som privatperson kommer i kontakt med asbestmaterial kan det vara bra att veta att det inte går att dammsuga upp asbestfibrerna. De är nämligen så små att de passerar luftfiltret och går rakt ut i rummet igen.

Vid professionell asbestsanering används ett speciellt luftfilter som fångar upp de små asbestfibrerna. Riskera inte att skada dig själv, din omgivning eller din plånbok:

  1. Anlita en seriös saneringsfirma. Då slipper du en eventuell bot på 50000:- samt lungsjukdomar när du blir äldre.
  2. Var skeptisk om du ser ett saneringsbolag som skiljer sig allt för mycket från övriga konkurrenter. Risken är stor att de inte håller sig till arbetsmiljöverkets standard utan utsätter sig själva, dig och omgivningen för stor hälsorisk. I en artikel från dagens nyheter (dec 2010) berättade polisen om skräckexempel där folk hyrt in arbetare ifrån Baltikum för att sanera asbest. I sådana fall kommer man kanske undan billigt, men det är nästan helt garanterat att det fortfarande kommer finnas asbest kvar efteråt (i luften, i andra delar av lokaler spritt via kläder et.c.). Så var smart och låt proffsen utföra arbetet.

 

Kontakta oss för kostnadsfritt hembesök

 

Är du behov av en asbestsanering? Då har du hittat rätt. Välkommen att kontakta oss idag för att boka in ett kostnadsfritt hembesök. Vi kommer ut till dig och tittar närmre på det arbete du önskar få utfört och vi får möjligheten att skapa en bild om vad du som kund önskar från oss. Därefter räknar vi på arbetet och återkommer med en kostnadsfri offert. Känns offerten bra och du vill gå vidare med oss så sätter vi upp en tidsplan för när arbetet ska utföras.

 

Välkommen att skicka in din förfrågan idag via formuläret på hemsidan alternativt ring eller maila oss.

Referenser

Här samlar vi bilder från våra projekt över hela Skåne, litet som stort. Slå gärna en signal om ni vill veta mer om vad vi kan göra för er!