Grundlig genomgång av häng-och takrännor

Innan vintern kommer är det viktigt att se över och rengöra dina häng- och takrännor ordentligt. Se till att det inte finns några löv eller grenar som täpper till, för det kan ställa till med problem med vattenavrinningen och leda till vattenskador ifall det skulle bli minusgrader. Kolla också så att rännorna sitter fast ordentligt och inte är skadade. Om du inte tar hand om det här kan det bli stora problem med vattenskador både på taket och fasaden. En av dessa skador är frostsprängningar, som sker när vatten och fukt kommer åt fasaden och sedan fryser till is, vilket får vattnet att expandera. För att undvika att din fasad spricker på grund av detta, är det viktigt att ta bort istappar och se till att vattnet kan rinna av ordentligt. 

Hantering av snö och is på taket

Effektiv snöhantering är viktig för att säkerställa takets säkerhet och funktion. Genom att regelbundet ta bort snö på taket och installera pålitliga snöskydd kan du förhindra farliga snöras. Kontrollera också taket regelbundet för isansamlingar, särskilt vid skarvar och kanter, eftersom de kan leda till fuktintrång och skador.

Fukthantering och ventilation på vinden

Kallare temperaturer kan förvärra fukt- och mögelproblem. En grundlig kontroll av träkonstruktioner på vinden för tecken på fuktskador är därför bra att utföra. Förbättrad ventilation och eventuell tilläggsisolering kan vara viktiga steg för att skydda ditt hem. En torr och välventilerad vind förbättrar inte bara husets hälsa utan bidrar också till effektivare uppvärmning.

Genom att följa dessa steg noggrant inför vintern säkerställer du att ditt hem förblir säkert och välbehållet trots utmaningarna från kallt väder och snö. Varje åtgärd spelar en viktig roll i att skydda ditt hem från vinterns eventuella risker.

Vi hjälper dig när behovet uppstår

Om något i ditt hus har gått sönder och behöver en omfattande renovering kan vi utföra såväl totalentreprenad i Malmö som totalentreprenad i Lund med omnejd. Vi kan även hjälpa dig med mindre projekt som säkerställer att huset står redo inför den kommande vintern. Välkommen att kontakta oss!